23 czerwca 2011

What makes me happy

Długą przerwę spowodował fakt, iż wiele się ostatnio działo.. Jeśli chodzi o aurę - niewiele się zmieniło. Czyli w dalszym ciągu więcej deszczu niż słońca.. Jednak w czasie krótkiej wyprawy w kolejne nowe miejsca pogoda nam dopisała:) Wciąż nie mam statywu więc zdjęcia nie są takie jakie powinny być, jednak niedługo już się pojawi wraz z pozostałym sprzętem:)

The long break was caused be the fact that a lot has been happening lately.. As regards weather - not much has changed. Which means that there's still more rain than the sun. However, during our short trip to another new places the weather was fine:) I still don't have a tripod, that's why the pictures are not as they should be, but soon it will come along with the rest of equipment:)

Wspaniałego weekendu!

Have a great weekend!